Næring

Om det er en totalentreprise eller hovedentreprise kan Kreno utføre jobben. Vi har lang erfaring med etablering av næringslokaler i gamle og nye bygårder.

1/4