Borettslag

Kreno sin avdeling innen rehabilitering utfører alt av jobber for eiendomsbesittere, forvaltere og borettslag.

Tak, fasader våtrom, leiligheter, osv  har vi spesialkompetanse og lang erfaring.  

1/4